Usługi formalno-prawne, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Uzyskanie warunków technicznych na media
Uzgodnienie projektu budowlanego u Konserwatora Zabytków
Uzyskanie decyzji środowiskowej
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd
Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na obiekty infrastruktury technicznej
Uzyskanie odstępstw pożarowych

Uwaga: Podana wyżej cena jest ceną przykładową. Każdy projekt rozpatrujemy indywidualnie. Cena zależna jest od wielkości terenu oraz skomplikowania i wielkości obiektu.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 202